IT Support

Përkrahje në fushën e teknologjisë informative IT duke filluar nga zgjidhjet e thjeshta për biznese të vogla e deri te zgjidhjet komplekse për korporta adhe nivelin e ndërmarrjeve. Fusha e këtyre shërbimeve është shumë e gjerë, disa nga këto janë;

  • Desktop management
  • Administrimi i Sistemeve (MS Windows, hyper-V, VMware, Linux)
  • Networking-Rrjetat (Dizajnimi, implementimi & instalimi, monitorimi dhe mirëmbajtja)
  • Mirëmbajtjen dhe administrimin e Databazave
  • Help Desk
  • Mbështetja nga distanca (Remote support)
  • Mbështtja në vend (Onsite support)