Web Development

Zhvillimi i Web faqeve dhe web aplikacioneve është duke u evolvuar shpejtë në mbarë botën, prandaj ne kemi interes të veçantë që të përmbushim kërkesat e klientëve tanë në këtë fushë. Deri tani ne kemi implementuar shumë web projekte si për kërkesat e klientëve ashtu edhe në partneritet me ata. Implementimi i këtyre projekteve përfshinë teknologjitë sikurse:

  • PHP
  • JavaScript
  • Ajax 
  • ASP .net (C#)
  • MySQL
  • MS SQL server
  • HTML 5
  • CSS3
  • W3C standards