Call Center

Të gjitha shërbimet për Call Center ne i implementojmë për biznese të ndryshme, pse jo edhe në
partneritet. Në këto shërbime instalimi, konfigurimi, operimi dhe platforma mirëmbajtëse
përfshijnë;
  
·         Thirrësi i autamatizauar (predicitve dialer) (Vicidial) 
·         Thirrësi manual  (elastix, trixbox, PBX të përshtatur)
·         Pranimi i thirrjeve (Inbound calls)
·         Realizimi i thirrjeve (Outbound calls)
·         Pranimi dhe relaizimi i thirrjeve (Blended)
·         VoIP shitja me shumicë (wholesale)
·         VoIP serverin në shfrytëzim
·         VOIP Numrat ndërkomëtar
·         VoIP Shërbimet konsulente